تماس با ما

با ما در ارتباط باشیدآدرس:

اصفهان، خیابان اردیبهشت جنوبی، مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان

تلفن تماس:

۱۰ ۳۶ ۳۴ ۳۲ ۰۳۱

پست الکترونیک:

support@taninevahy.com